Српска Православна Црквенa Општина Свети Никола, Бризбејн

Serbian Orthodox Church Parish of Saint Nicholas, Brisbane

6 Ross St Woolloongabba 4102, QLD, Australia


О Нама / About Us

Школа / School

Распоред Богослужења / Service Schedule

Старатељство / Stewardship

Догaђаји / Events

Наша Нова Црква / Our New Church

 

Управа / Committee

Хор / Choir

Контакт / Contact Us

Коло Српских Сестара / Women's Auxiliary

Like Us On Facebook! 

Notices

         Church Decoration - List of Financial Donors ($225,958 as at 30/06/15) - Thankyou! (updated list coming soon)


Линкови / Links